Foreningen for human adfærdsbiologi
sidste nyt søg send os nyheder om os foredragsoversigt bestyrelsen bliv medlem
Emner
År 2008 (6)
År 2007 (4)
År 2006 (3)

Hvorfor stresser du? (22/10 - 2008) AFLYST!
Artikel af Webmaster, Wednesday den 15 October 2008 kl. 21:45 [ År 2008 ]
Af cand. scient. i adfærdsbiologi Aiko Sho Nielsen, uddrag: "Vi mennesker taler meget om stress. Som regel forbinder vi ordet ’stress’ med noget negativt, nemlig at være for travl og føle sig presset. Medierne taler ligefrem om en stress-epidemi. Men hvad er stress egentlig? Hvorfor bliver vi stressede, og er al stress skadelig?"

FOREDRAGET DESVÆRRE AFLYST 16/10 [...]
læs mere

Ny viden om menneskets oprindelse og evolution (19/5 - 2008)
Artikel af Webmaster, Friday den 25 April 2008 kl. 09:10 [ År 2008 ]
Af adm. overlæge ved Klinisk-genetisk Afdeling på Århus Universitetshospital Peter K. A. Jensen og tidl. lektor ved Geologisk Institut, Københavns Universitet, emeritus Niels Bonde, uddrag: "Når folk flytter, tager de deres gener med og videregiver dem til deres efterkommere i det nye hjem. Derfor rummer hver eneste nulevende befolkningsgruppe spor efter de gamle rødder. Fælles herkomst kan bekræftes, og folkevandringer i fortiden kan efterspores ved at sammenligne DNA-sekvenser fra nulevende populationer." (P. K. A. Jensen) og "Klassifikation af hominidernes fylogeni og forbløffende store diversitet gennem historien, hvor mindst 35 forskellige ’slags’ kan erkendes, demonstreres som eksempel, og det vises, hvordan afgrænsningen af en traditionel ’slægt’ som Homo er helt arbitrær." (N. Bonde) [...]
læs mere
Seneste kommentar: Monday den 28 December 2009 kl. 23:28

Betydningen af familieforhold i barndommen for homoseksualitet i voksenalderen (15/4 - 2008)
Artikel af Webmaster, Thursday den 06 March 2008 kl. 10:28 [ År 2008 ]
Af overlæge, dr. med., Ph.D. Morten Frisch, uddrag: "Mænd og kvinder født i hovedstadsområdet indgik signifikant oftere registreret partnerskab end personer født i mindre byer og landområder. For mænd var sandsynligheden for at indgå registreret partnerskab signifikant større blandt dem, som havde ældre mødre, fraskilte forældre, fraværende fædre og blandt dem, som var yngste barn i søskendeflokken. For kvinder var sandsynligheden for registreret partnerskab signifikant større blandt dem, som havde mistet deres mor i puberteten og blandt dem, som var yngste barn eller eneste pige i søskendeflokken." [...]
læs mere

Bjarne Westergaard - In memoriam
Artikel af Webmaster, Thursday den 06 March 2008 kl. 10:05 [ År 2008 ]
Zoolog, lic. scient, Ph.D. Bjarne Westergaard var medlem af bestyrelsen i Dansk Humanetologisk Forening siden foreningens oprettelse i 1985. Han døde 29. januar 2008 ved en meget tragisk hændelse. Vi ærer Bjarnes minde ved nærværende mindetekst. [...]
læs mere
Seneste kommentar: Sunday den 21 March 2010 kl. 07:47

Konfliktadfærd hos dyr og mennesker (27/2 - 2008)
Artikel af Webmaster, Saturday den 02 February 2008 kl. 18:20 [ År 2008 ]
Af adfærdsbiolog (cand. scient. bio.) og freelancejournalist Aiko Sho Nielsen: "I foredraget vises eksempler på konfliktadfærd hos blandt andet heste, hund, kat og menneske. Vi ser på, hvad de betyder, og hvordan de er relevante i vores samfund og hverdag." [...]
læs mere
Seneste kommentar: Tuesday den 26 February 2008 kl. 17:31

Betydningen af familieforhold i barndommen for homoseksualitet i voksenalderen (22/1 - 2008)
Artikel af Webmaster, Wednesday den 21 November 2007 kl. 21:23 [ År 2008 ]
Af overlæge, dr. med., Ph.D. Morten Frisch: "Mænd og kvinder født i hovedstadsområdet indgik signifikant oftere registreret partnerskab end personer født i mindre byer og landområder. For mænd var sandsynligheden for at indgå registreret partnerskab signifikant større blandt dem, som havde ældre mødre, fraskilte forældre, fraværende fædre og blandt dem, som var yngste barn i søskendeflokken. For kvinder var sandsynligheden for registreret partnerskab signifikant større blandt dem, som havde mistet deres mor i puberteten og blandt dem, som var yngste barn eller eneste pige i søskendeflokken." [...]
læs mere
Seneste kommentar: Saturday den 02 February 2008 kl. 18:22

Hvordan ser depression og skizofreni ud? (10/10 - 2007)
Artikel af Webmaster, Wednesday den 12 September 2007 kl. 21:26 [ År 2007 ]
Af cand. scient. Tyge Schelde : "I 1980erne og 90erne gennemførtes der på Frederiksberg Hospital, psykiatrisk afdeling, en adfærdsbiologisk undersøgelse, der havde til formål at observere depressives, skizofrenes og medicinske kontrollers adfærd i selve afdelingsmiljøet for herved at tilføre psykiatrien ny viden." [...]
læs mere
Seneste kommentar: Monday den 21 June 2010 kl. 09:41

Styr lige dit kropssprog! (23/5 - 2007)
Artikel af Webmaster, Tuesday den 08 May 2007 kl. 14:03 [ År 2007 ]
Af foredragsholder, mimer, klovn og artist Henrik Rasmussen : "Ved at forstå kropssprogets oprindelse og opøve færdighed i at afkode andres signaler, kan vi blive bedre til at forstå hinanden. Vi bliver opmærksomme på de signaler, vi selv udsender og bliver i stand til at kontrollere vores udtryk og dermed kommunikere mere præcist og effektivt. Vi bliver bedre samtalepartnere, konfliktløsere, pædagoger, ledere m.m.." [...]
læs mere

Menneskets opståen: Hvad skal vi tro på - DNA, fossiler eller religion? (21/3 - 2007)
Artikel af Webmaster, Tuesday den 20 February 2007 kl. 23:34 [ År 2007 ]
Af zoolog, Ph.D Bjarne Westergaard: "I såvel videnskabelige som religiøse kredse er menneskets opståen fortsat et sprængfyldt emne med ’fundamentalistiske’ under- og overtoner. Foredragsholderen opsummerer evidensen for de forskellige opfattelser og fremsætter sine egne konklusioner." [...]
læs mere
Seneste kommentar: Sunday den 24 February 2008 kl. 03:09

Personlighedens neurobiologi (7/2 2007)
Artikel af Webmaster, Wednesday den 03 January 2007 kl. 17:06 [ År 2007 ]
Af professor, MD, PhD Gitte Moos Knudsen, Neurobiology Research Unit, Rigshospitalet: "Ved foredraget vil der blive gennemgået generelle træk af personligheden og metoder til at undersøge og kvantificere personlighed objektivt. Neurobiologiske modulatorer, der vides at kunne påvirke personlighedsudtryk vil desuden blive diskuteret ligesom der vil blive givet eksempler på genernes betydning for menneskers adfærd og emotioner." [...]
læs mere

1 2 Næste

Velkommen
Dansk Human-etologisk Forening (DHF) er et tværfagligt forum, som siden oprettelsen i 1985 har arbejdet på at fremme og formidle forståelsen af menneskets adfærd udfra en etologisk synsvinkel.

Det sker bl.a. ved afholdelse af foredrag, der løbende annonceres ved opslag, samt i Universitetsavisen, Magisterbladet, Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt.

Alle interesserede er velkomne

Copyright © 2006 Dansk Human-etologisk Forening